فقط خدا

             

خدایا تو راسپاس گذارم که به بنده ضعیفت لیاقت دادی تا در دنیای تو زنده باشم ونفس بکشم. خدایا وقتی میبینم نوزاد تازه ای متولد میشود در پوست خود نمی گنجم چون درمی یابم که تو چقدر بردبار و زندگی بخشی وبا وجود اینکه بندگانت اینقدر گنهکارند تو باز به آنها زندگی می بخشی.

بارالها من در برابر تو ادعایی ندارم. چگونه در مقابل تو میتوانم به زبان بیایم در حالی که اول از خاکی بیمقدار و سپس از نطفه ای پست آفریده شدم. و توانایی نگهداری ومراقبت از خودم را نداشته ام وهنوز هم ندارم. کسی که مرا تنومند ساخت تو بوده ای وباز هم تو هستی. خدایا از نزد تو کجا میتوان بروم که همه هیچند و تو همه چیزی. خدای بی منتها و توانای من٬ خدای خوب خودم٬ مهربان خودم تو را می ستایم و سر بر آستان زیبای تو می گذارم.

بر خودم می بالم وبه خود افتخار میکنم چرا که بهترین همنشین را دارم وآن تویی.زیباترین یار را دارم وآن تویی. قویترین دوست را دارم وآن تویی.ثروتمندترین نزدیک را دارم که همیشه به من بی چشم داشت میبخشد وآن تویی. خوش سخن ترین رفیق را دارم که همیشه با من سخن می گوید وبه تمام حرف هایم گوش می کند وآن تویی. آیا من می توانم ناراحت باشم در حالی تو را دارم. توی عزیز همیشه با منی و از مادرم به من مهربان تری.تمام اشتباهاتم را می بخشی وهر مشکلی دارم بدون اینکه به  تو بگویم برایم برطرف میکنی. ای قوی و بی همتا.ای رفیق شفیق من .ای مونس تنهایی و شلوغی من. 

آیا میشود از ذات زیبا ومهربانت بخواهم که فقط در دنیا با من مهربان نباشی وبعد از دنیا نیز با وجود تمام بدیم مرا درآغوش مهربانت بگیری ونوازش کنی.

ای دانای شنوا وای حاضر بینا یک کلام من فقط عاشق زیبایی های توام وبس .

/ 1 نظر / 16 بازدید
arvand

salam.mesle hamishe عالی