دلتنگم

 

 

خدایا من حرفی برای گفتن ندارم وقتی خدای مهربانی مثل تو دارم. چه بگویم که تو خود اول خوبی ها و آخر آنی. تو پشتیبان مایی و ما غیر تو کسی را نداریم. دوستت دارم به اندازه تمام لحظات تنهاییم . دوستت دارم به اندازه تمام غم هایی که در دل دارم.

 پناه بی پناهم. من از خود توانی ندارم وداری ندارم. داراییم تویی. توانم تویی. 

دلتنگم. دلتنگم.. از کوچکی مغزها! از کمی فکر ها واندیشه ها! از جیب خالی و پز عالی انسان ها!

 تو ای انسان چه داری؟ بگو؟ تو که اگر رحمت خدا را نداشتی هم اکنون نیست بودی! اگر هستی با نگاه اوست پس چرا مغروری! طعنه میزنی! طرد میکنی! 

مگر از یک نطفه بی ارزش افریده نشدی؟ مگر از گل ولای تغییر یافته پدید نیامده ای؟ تو همانی که اگر مادر مهربان نداشتی که رسیدگی ات کند از ناتوانی می مردی؟ حالا به چه می بالی.

مگر فردای تو چیست ؟ آیا اگر بمانی آنقدر ناتوان نمیشوی که باید تو را تر و خشک کنند. و حتی نام خودت را فراموش کنی و یا چهره ای پیر و فرتوت داشته باشی؟ و اگر نمانی جایگاهت گوشه ای از درون خاک تیره و تار است که کسی جز او همراهت نیست‌.

«کلا ان الانسان لیطغی.ان رآه استغنی»

«بلی همانا انسان مغرور می شود همین که احساس بی نیازی می کند» سوره علق 

 «یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم»

«ای انسان چه چیز تو رادر برابر پروردگارت مغرور ساخته است»

دلم میشکند و می گریم. نه از دیگران بلکه از خودم. لز خودم که جوانم و دارم ومی ترسم که من هم مغرور شوم به این ناداشته هایم که امانتی بیش نیست که در دستم است؟از افکاری که ناخواسته وارد مغزم شوند و بدی را در ذهنم  زینت دهند؟ از کلماتی که بر زبانم جاری شود و دلی را بسوزانم؟

خدایا از همه اینها به تو پناه میبرم و بر تو توکل می کنم واز تو می خواهم که دوستم فقط تو باشی نه نفسم  و نه شیطان.

«انه لیس له سلطان علی الذین امنوا و علی ربهم یتوکلون»

«همان شیطان نمیتوند بر کسانی که به خدا ایمان دارند و بر او توکل میکنند تسلط پیدا کند»

خدایا زمام همه امور را به تو میسپارم و از تو در تمام اینها کمک میگیرم که تو وکیل من در تمام کارهایم هستی

. « و کفی بالله وکیلا».«و خداوند بهترین وکیل است»سوره نساء

/ 1 نظر / 36 بازدید
Fatemeh

..........واقعا متن هاتون خیلی با عمق و با معناست.............